Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

Bemiddeling is een goed alternatief om conflicten aanvaardbaar op te lossen buiten de gerechtelijke weg. 

Bemiddeling is er op gericht om de communicatie tussen partijen die zich in een conflict bevinden en die nadien nog willen samen leven, samen werken of samen zakendoen mogelijk te maken of te herstellen zodat er tot een oplossing gekomen kan worden .

De bemiddelaar zorgt ervoor dat ieders wensen en behoeften op een gelijke basis aan bod komen en dit in een veilig en vertrouwelijk kader.   

Aan partijen wordt tijdens de bemiddeling de ruimte gegeven om zelf tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen die niet enkel op maat is, maar ook duurzaam.

Wanneer er bij de bemiddeling een geheel of gedeeltelijk akkoord oplossing tot stand komt wordt dit in een duidelijke schriftelijke overeenkomst omgezet die vervolgens ook kan bekrachtigd worden door de rechtbank.

Naast de vrijwillige bemiddeling waarbij partijen zelf een bemiddelaar contacteren is eveneens gerechtelijke bemiddeling mogelijk waarbij de rechter in het kader van een reeds lopende procedure al dan niet op verzoek van één van de partijen een bemiddelaar aanwijst of doorverwijst naar bemiddeling.

Als advocaat bemiddelaar beschik ik over een grondige juridische kennis en de nodige praktijkervaring waardoor ik de nodige juridische vragen kan beantwoorden die u toelaten om goed geïnformeerd de juiste keuzes te maken.

Bemiddeling is mogelijk bij elk conflict waarbij communicatie en overleg tussen de betrokken partijen mogelijk is. Het kan een oplossing bieden bij conflicten in:

- Familierecht

- Burgerlijk recht

- Ondernemingsrecht

- Bouwrecht

- Arbeidsrecht

Heeft u vragen over bemiddeling of heeft u een conflict en wenst u gerechtelijke stappen te vermijden? Neem contact op. Samen gaan we op weg naar een aanvaardbare oplossing.

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt 

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12