Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

Tarieven advocaat

Ereloon

120,00€ per uur.

Eerste vrijblijvende consultatie (max. 30 minuten) is 75,00 € en indien u klant wordt, wordt dit verrekend met de opening/afsluiting van uw dossier.

Administratieve kost

Dit zijn alle kosten die de advocaat dient te maken om het dossier op een correcte manier te behandelen. Deze worden aangerekend via forfaitaire basis.

– Opening - afsluiting dossier: 75,00 €

– Dactylografie verzoekschriften, dagvaarding, conclusies, inventaris: pp 10,00 €

– Briefwisseling per pagina:

            Per gewone zending: 10,00 € 

            Per aangetekende zending: 10,00 € 

            Per e-mail: 5,00 €

            Per fax: 5,00 €

– Meerkost aangetekende en bijzondere zendingen: kostprijs

– Meerkost voor meerdere geadresseerden – per geadresseerde: 2,50 €

– Inkomende e-mail en faxberichten (verwerking): 3,00 €

– Kopies, indien niet forfaitair:

            Zwart/wit pp: 0,30 €     

            Kleur pp: 0,50 € 

– Verplaatsingskosten, per km: 0,50 €

– Parkingkosten: kostprijs

– Raadpleging databanken – per geraadpleegde full-tekst: 5,00 €

Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten is het kantoor verplicht om met ingang van 1 januari 2014 de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met de BTW ad 21%.

Externe kosten 

Dit zijn de kosten die in het kader van een procedure betaald dienen te worden. Deze zijn o.a. :

– Deurwaarderskosten: kosten dagvaarding, betekening en uitvoering zijn     rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder en zijn vastgelegd bij het KB     van 30 november 1976.

– Griffiekosten: rolrecht, expeditierechten, registratierechten zijn te betalen aan de     rechtbanken op basis van wettelijke tarieve n.

– Vertalingen, tussenkomst externe deskundigen, attesten, uittreksels,…

Deze andere kosten zullen aangerekend worden volgens de werkelijke uitgaven.

Pro-deo advocaat

Wanneer u over onvoldoende middelen beschikt, kan u gebruik maken van gehele of gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand.

We bekijken samen of u hiervoor in aanmerking komt.

Rechtsbijstand

Bij dekking door een rechtsbijstandverzekering worden onze kosten en erelonen betaald door de verzekering.

Tussenkomst advocatenkosten – rechtsplegingsvergoeding

De verliezende partij in een procedure dient aan de winnende partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen om hiermee de advocatenkosten gedeeltelijk mee te kunnen betalen.

Deze rechtsplegingsvergoeding wordt forfaitair bepaald door de rechter en dit in functie van de waarde van het geschil.

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12