Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

DIENSTENWET

Emmy HALLAERT is lid van de Balie Leuven en van de Balie van Limburg. Deze balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 BRUSSEL, Koningslaan 148 (www.advocaat.be). 

Als advocaat is Emmy HALLAERT onderworpen aan een specifieke deontologie en aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden via deze link (www.balieleuven.be/reglementen.php).

Aan het hoofd van elke lokale balie staat de Stafhouder, die in zijn/haar bestuur wordt bijgestaan door de Raad van de Orde van Advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van Emmy HALLAERT is verzekerd via een verzekering afgesloten bij de balie van LEUVEN bij AMLIN EUROPE (als hoofdverzekeraar),

De aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

De cliënt wordt ingelicht dat voor specifieke behandeling van zijn/haar zaak een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Deze informatie wordt aan het cliënteel verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010. 

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt 

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12