Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

Samen leven

Familierecht 

Huwelijk, samenwoning, echtscheiding:

    Vereffening en verdeling na echtscheiding, na einde samenwoning, ouderlijk     gezag, verblijfsregeling, alimentatie 

 Afstammingsgeschillen: erkenning, betwisting vaderschap, onderzoek vaderschap 

Erfrecht, schenkingen en testamenten 

Vereffening en verdeling van nalatenschappen

....

Burgerlijk recht

Koop en verkoop

Opstellen, opzeggen, ontbinden woninghuurovereenkomsten 

Indexatie huurprijs 

Huurachterstallen 

Huurschade  

Huurgeschillen inzake woninghuur 

Burenhinder 

… 

Jeugdrecht

Minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd

Minderjarige die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt 

Bijstand van zowel ouders als minderjarigen voor de Jeugdrechtbank 

Bijstand minderjarigen tijdens verhoor bij de politie 

Strafrecht

Verdediging op strafgebied

Verdediging op burgerlijk gebied (schade) 

Burgerlijke partijstelling: vordering tot schadevergoeding 

Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de Politie- en Correctionele rechtbank

Schadebegroting

Burgerlijke partijstelling

Schuldbemiddeling

Opstellen verzoekschrift aanvraag collectieve schuldenregeling

Bijstand voor de Arbeidsrechtbank 

Bescherming tegen gedwongen uitvoering 

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12