Samen op weg naar een aanvaardbare oplossing

Tarieven bemiddeling

Ereloon

120,00€ per uur.

Dit is 60€ per persoon per uur bij familiale bemiddeling EOT.

Administratieve kost

Juridische documenten, afsprakennota’s, briefwisseling: 50,00 € per uur

Voor een gerechtelijke bemiddeling wordt een kost van € 60 (€ 30 per persoon) aangerekend voor de extra administratieve formaliteiten. 

Het basisereloon van de bemiddelaar in familiale geschillen is exclusief BTW. Op het basisereloon in burgerlijke en handelszaken is wel BTW aan 21% verschuldigd.   

Adres

Reppelerweg 309
3950 Bocholt 

Contact

E. info@emmyhallaert.be
G. +32 (0)475 27 07 63 

...

T. +32 (0)11 92 05 63
F. +32 (0)11 98 85 12